Nyíregyházi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nyíregyházi Egyetem
Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű ,helyettesítésre 2018.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- általános iskolai tanítói feladatok ellátása, - a munkaköréből adódó adminisztrációs feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        tanítói végzettség,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz fényképpel, motivációs levél.

        Végzettséget igazoló oklevelek közjegyző által hitelesített másolata.

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylés elindítását igazoló postai szelvény.

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és a gyakorló iskola hatályos SzMSz-e szerint erre jogosult személyek, testületek megismerhetik illetve, hogy az anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        Saját névre megcímzett, felbélyegzett olyan méretű válaszboríték, amelyben a beadott dokumentumok visszaküldhetőek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30/303-9291 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Egyetem címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/357-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Egyetem címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/357-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: tanító.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Fsz. 6/A..

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nye.hu - 2017. július 18.

        www.eotvos.nye.hu - 2017. július 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nye.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 18.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.