Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény

1fő pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Egység utca 4/F-G.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pedagógiai asszisztensi feladatok elvégzése a munkaköri leírás alapján Az óvodapedagógus munkájának segítése, a gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása, a pedagógia program megvalósítása,

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű empátia, gyermekszeretet, azonosulás az intézmény pedagógiai céljaival,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai és egyéb végzettséget igazoló iratok másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél, sikeres elbírálás esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 29. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 936/2017 , valamint a munkakör megnevezését: 1fő pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 936/2017, valamint a munkakör megnevezését: 1fő pedagógiai asszisztens.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Sikeres elbírálás esetén értesítés a megadott elérhetőségek valamelyikén.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.ekaovoda.hu - 2017. augusztus 7.

        www.tiszavasvari.hu - 2017. augusztus 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.