Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

HSZI
Gyermekfogászat

Fogorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1204 Budapest, Székelyhíd utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 4/2000 (II.25.) rendelet a háziorvosi,házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről,valamint a 26/1997. (IX.3.) az iskola-egészségügyi ellátásról szóló rendeletben foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) "KIEMELT" bérezés rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, fogorvos,

        Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, fogszakorvos,gyermek fogorvos,

Elvárt kompetenciák:

        türelmes,empatikus magatartás,magas szintű alkalmazkodó és probléma megoldó képesség,jó kommunikáció,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        magyar állampolgárság,szakmai önéletrajz,végzettséget igazoló dokumentumok,érvényes kamarai és működési nyilvántartás igazolása,az iratok megtekintéséhez beleegyező nyilatkozat,alkalmasság esetén erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/20-331-6181, (1) 285-3090 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye címére történő megküldésével (1205 Budapest, Jókai Mór utca 74-76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K01055/1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Fogorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye címére történő megküldésével (1205 Budapest, Jókai Mór utca 74-76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K01055/1/2017, valamint a munkakör megnevezését: Fogorvos.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírásának megfelelő Pályázót a Munkáltató által kijelölt Bizottság hallgatja meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hszi20.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.