Budapest Főváros XIII.ker. Önkormányzat Szociális Szolgáltató Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XIII.ker. Önkormányzat Szociális Szolgáltató Központ

Takarító-konyhai kisegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, Szociális Szolgáltató Központ telephelyei, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Idősek nappali ellátását és étkeztetést nyújtó intézményben takarítási, illetve az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű empátia, rugalmasság, jó probléma megoldó készség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 061/350-31-12 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIII.ker. Önkormányzat Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1131 Budapest, Jász utca 130. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IV/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Takarító-konyhai kisegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIII.ker. Önkormányzat Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1131 Budapest, Jász utca 130. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IV/2017., valamint a munkakör megnevezését: Takarító-konyhai kisegítő.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1131 Budapest, Jász utca 130. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatban kiírt feltételeknek megfelelő jelentkezők részére állásinterjút tartunk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.