Kelet-Pesti Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola

Tanító angol műveltségterülettel

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű megegyezés szerint –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1173 Budapest, Újlak utca 110.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alsó tagozaton angol nyelv és angol szakórák megtartása a munkaköri leírásban foglaltak szerint, egyéb tanórán kívüli foglalkozások megtartása, illetve az intézményvezető által megjelölt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanító,

        Szakirányú felsőfokú végzettség

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Német nyelvi műveltségi terület és/vagy technikai műveltségi terület

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okiratok másolata

        Motivációs levél

        Sikeres pályázat esetén erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kelet-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/202/29-153/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Tanító angol műveltségterülettel.         Postai úton, a pályázatnak a Kelet-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/202/29-153/2017, valamint a munkakör megnevezését: Tanító angol műveltségterülettel.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton "Álláspályázat" megjelöléssel az ujlak@ujlak.com e-mail címre oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.