Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (MTA BTK)
MTA BTK Irodalomtudományi Intézet

ÜGYINTÉZŐ-ADMINISZTRÁTOR (intézeti titkárságvezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű max. 36 hónap (hosszabbítható), 4 hónap próbaidő –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1118 Budapest, Ménesi út 11-13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet igazgatói titkársági feladatainak teljes körű ellátása, adminisztratív teendőinek átfogó és teljes körű végzése. Az intézetigazgató munkájának támogatása. Az intézeti tudományos kutatók adminisztratív ügyeinek intézése. Bel- és külföldi utazások nyilvántartása és szervezése, konferenciák, tudományos rendezvények szervezése, vendégfogadások lebonyolítása, pályázatok, projektek hivatali ügyintézésében való közreműködés. Elektronikus iktatás. Kapcsolattartás az MTA, a minisztériumok, tudományos, kulturális és felsőoktatási intézmények, könyvkiadók, nyomdák munkatársaival, az MTA BTK főigazgatói titkárságával, a kutatóközpont többi tagintézményével. Szoros munkakapcsolat az intézet tudományos titkárával, külügyi titkárával és osztályvezetőivel. Az anyagbeszerzés megszervezése és nyilvántartása, a leltározás és a selejtezés irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, (humántudományi diploma előnyt jelent) vagy középfokú pénzügyi-számviteli végzettség,

        MS Office (irodai) alkalmazások és ügyviteli rendszerek gyakorlott szintű ismerete (további informatikai hozzáértés előnyt jelent)

        középfokú, társalgási szintű angol nyelvtudás (további nyelvtudás előnyt jelent)

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

        a pályázat elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        széles körű tapasztalat és hosszabb idejű gyakorlat a munkakör ellátásához

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz és kézzel írott motivációs levél

        iskolai végzettséget, nyelvtudást és bármilyen további képesítést igazoló bizonyítványok másolatai

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban található személyes adatokat az eljárással összefüggésben a kutatóközpont kezelheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1453 Budapest, Pf. 33 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MTABTKKP/3354-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: ÜGYINTÉZŐ-ADMINISZTRÁTOR (intézeti titkárságvezető).         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MTABTKKP/3354-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: ÜGYINTÉZŐ-ADMINISZTRÁTOR (intézeti titkárságvezető).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mta.hu - 2017. augusztus 10.

        www.btk.mta.hu - 2017. augusztus 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.