Tolcsvai Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tolcsvai Közös Önkormányzati Hivatal

igazgatási előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3941 Vámosújfalu, Csécsi Nagy Pál út 8.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Szociális és gyámügyi feladatkör, hatósági feladatkör, humánpolitikai feladatkör, ügyfélszolgálati feladatkör.

Ellátandó feladatok:

Igazgatási feladatok és részben pénzügyi feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Általános közigazgatás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, szociális területen szerzett középfokú képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetelen előélet

        felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        részletes szakmai önéletrajz

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a véleményezésben, elbírálásban részt vevők teljes körűen megismerhetik és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/47-384-217 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tolcsvai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3934 Tolcsva, Szabadság tér 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2055/2017. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Tolcsvai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3934 Tolcsva, Szabadság tér 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2055/2017., valamint a munkakör megnevezését: igazgatási előadó.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3934 Tolcsva, Szabadság tér 16. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezési jogkört a jegyző gyakorolja a Vámosújfalu Község Önkormányzat polgármesterének egyetértésével. A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A kinevezési jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A felhívásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és nem vonja elbírálás alá.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tolcsva.hu

        www.vamosujfalu.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 9.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.