Nagyrédei Kastély Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagyrédei Kastély Óvoda

konyhalány

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3214 Nagyréde, Óvoda .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvoda konyhájában konyhalányi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 28. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30/5702631 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagyrédei Kastély Óvoda címére történő megküldésével (3214 Nagyréde, Óvoda . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 82/2017 , valamint a munkakör megnevezését: konyhalány.         Postai úton, a pályázatnak a Nagyrédei Kastély Óvoda címére történő megküldésével (3214 Nagyréde, Óvoda utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 82/2017, valamint a munkakör megnevezését: konyhalány.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Heves megye, 3214 Nagyréde, Óvoda . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 31.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.