Kastély Óvoda Nagyréde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kastély Óvoda Nagyréde

óvodai dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3214 Nagyréde, Óvoda .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodában dajkai feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30/5702631 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kastély Óvoda Nagyréde címére történő megküldésével (3214 Nagyréde, Óvoda . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 83/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Kastély Óvoda Nagyréde címére történő megküldésével (3214 Nagyréde, Óvoda utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 83/2017, valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Heves megye, 3214 Nagyréde, Óvoda . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 31.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.