Zámoly Község Polgármestere, Gánt Község Polgármestere, Pátka Község Polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A jegyző teljes körű helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása, államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok és hatáskörök ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény és egyéb jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt tevékenységek ellátása a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Pátkai Kirendeltségén

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 4

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

        B kategóriás jogosítvány,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        jegyzői, aljegyzői pozicióban, vagy önkormányzati igazgatásban eltöltött szakmai tapasztalat, helyi választás iroda tagi megbízás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet melléklete alapján elkészített fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata, közigazgatási gyakorlatot igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi - büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítvány benyújtása (vagy igazolás az igénylésről), nyilatkozat, hogy a pályázat tartalmát és a pályázó személyes adatait az elbírálásban résztvevők megismerhetik, nyilatkozat - vagyonnyilatkozattételről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a (22) 251-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8081 Zámoly, Kossuth utca 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 392-1/2014. , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8081 Zámoly, Kossuth utca 43. - - ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 392-1/2014., valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 8081 Zámoly, Kossuth utca 43. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. február 28.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.