Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

intézményvezető-helyettes (kollégiumvezető) (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Tüzér utca 44.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény kollégiumvezetői feladatainak ellátása az irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 326/2013 (VIII.30) Kormány rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, egyetemi szintű végzettség és a tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti (értelmileg akadályozott) gyógypedagógusi,gyógypedagógia tanári vagy konduktori szakképzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Magyar állampolgárság

        Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatás megbízás esetén

        Pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        gyógypedagógusi végzettséghez járuló szemlélet,

        empátia, tolerancia, együttműködési készség, önállóság, jó kommunikációs készség,

        szervezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Motivációs levél, kiegészítve a kollégiumvezetői szakmai feladatokkal és fejlesztési elképzelésekkel

        Szakmai önéletrajz

        Pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalatot igazoló dokumentum

        90 napnál nem régebbi teljes körő hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel való közléséhez).

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-88-550-230 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Tankerülete címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Szabadság tér 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/178/32-66/2015 , valamint a beosztás megnevezését: kollégiumvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Tankerülete címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Szabadság tér 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/178/32-66/2015, valamint a munkakör megnevezését: kollégiumvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        iskola honlapja - 2015. augusztus 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. augusztus 21.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.