Szivárvány Napköziotthonos Óvoda - Taktaharkány

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Taktaharkány , Megyaszói u.1/a.

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3922 Taktaharkány, Megyaszói u. 1/a .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:

        Kommunikációs és együttműködési készség, munkafegyelem, gyermekszeretet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 47/378-362; 30-988-6816 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda - Taktaharkány címére történő megküldésével (3922 Taktaharkány, Megyaszói utca 1/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 110/2015. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda - Taktaharkány címére történő megküldésével (3922 Taktaharkány, Megyaszói út 1/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 110/2015., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3922 Taktaharkány, Megyaszói utca 1/a. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Taktaharkány, Gépállomás utca 4.sz. - 2015. augusztus 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. szeptember 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.