Napköziotthonos Óvoda Tiszatelek

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Napköziotthonos Óvoda Tiszatelek
Napköziotthonos Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4487 Tiszatelek, Kossuth utca 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a helyi pedagógiai program alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Bűntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        A hasonló területen szerzett tapasztalat. - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Potor Judit nyújt, a 30/3076565 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Napköziotthonos Óvoda Tiszatelek címére történő megküldésével (4487 Tiszatelek, Kossuth utca 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 23/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Napköziotthonos Óvoda Tiszatelek címére történő megküldésével (4487 Tiszatelek, Kossuth utca 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 23/2015, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

vagy

        Személyesen: Szabóné Potor Judit, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4487 Tiszatelek, Kossuth utca 36. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. szeptember 28.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.