Testnevelési Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Testnevelési Egyetem
Könyvtár, olvasószolgálat

olvasószolgálatos könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1123 Budapest, Alkotás utca 44.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Olvasószolgálatos feladatok ellátása; adatbázisok lekeresése; bibliográfiai leírások készítése; 5-ös adminisztrátori feladatok ellátása az MTMT-ben; oktatás a hallgatók számára meghirdetett kurzuson.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        Angol nyelv társalgási szintű nyelvtudás,

        MA/MSc, vagy avval egyenértékű könyvtár szakos végzettség

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű ALAPH rendszerben szerzett gyakorlat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        végzettséget/szakképzettséget igazoló okiratok másolatai

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/GIHUM/657/2015 , valamint a munkakör megnevezését: olvasószolgálatos könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével (1123 Budapest, Alkotás utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/GIHUM/657/2015, valamint a munkakör megnevezését: olvasószolgálatos könyvtáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Testnevelési Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. augusztus 29.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.