Testnevelési Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Testnevelési Egyetem
Pszichológiai Tanszék

Tudományos segédmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1123 Budapest, Alkotás utca 44.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Testnevelési Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Intézeten belül a pszichológiai témájú kutatásokban való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        sport szakpszichológus képzettség

        legalább két nyelv középfokú ismerete

        doktori iskola megkezdése

        Vienna tesztrendszer ismerete

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        kutatási, oktatási tapasztalat

        implicit tanulás kutatásában szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        jelentkezés a pályázatra

        részletes szakmai önéletrajz

        végzettséget/szakképzettséget igazoló okiratok másolatai

        igazolás a doktori képzés megkezdéséről

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        a pályázati anyagot személyesen egy összefüzott példányban és elektronikusan pdf formában kérjük benyújtani az Egyetem HR Irodájába

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/GIHUM/741 , valamint a munkakör megnevezését: Tudományos segédmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével (1123 Budapest, Alkotás utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/GIHUM/741, valamint a munkakör megnevezését: Tudományos segédmunkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

és

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1123 Budapest, Alkotás utca 44. Fő épület fsz. 23..

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. október 13.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.