Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 78.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nyilvános könyvtári feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Könyvtáros-informatikus végzettség

        Magas szintű informatikai jártasság

        Nyelvtudás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz (a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti)

        Motivációs levél

        Legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részvevők megismerhetik

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonytívány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. augusztus 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 20-355-30-45 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár címére történő megküldésével (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 78. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 70/2015 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár címére történő megküldésével (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 78. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 70/2015, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.oregiskola.nagykovacsi.hu - 2015. június 29.

        Nagykovácsi Tájoló - 2015. július 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oregiskola.nagykovacsi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.