Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ - Mosonmagyaróvár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ
Gyermekek Átmeneti Otthona

gyermekvédelmi asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2015. december 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-18 éves, gyermekek nevelése, gondozása, ellátása, felügyelete, nevelő-gondozó feladatok ellátásában segítségnyújtás, szabadidő és játéktevékenység szervezése két műszakos (12 órás) munkarendben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, OKJ- s gyermekotthoni asszisztens, gyermek- és ifjúsági felügyelő I,II, gyógypedagógiai asszisztens, mentálhigiénés asszisztens, szociális asszisztens,

        szociális területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Kiváló szintű alkalmazkodó és probléma megoldó képesség, gyermekközpontúság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, adatkezelési nyilatkozat a pályázat és a személyes adatok kezeléséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 20/492-3002 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ - Mosonmagyaróvár címére történő megküldésével (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 389/2015. , valamint a munkakör megnevezését: gyermekvédelmi asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ - Mosonmagyaróvár címére történő megküldésével (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 389/2015., valamint a munkakör megnevezését: gyermekvédelmi asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas utca 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázati anyag alapján kiválasztott jelöltekkel lefolytatott személyes beszélgetés után a munkáltató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.mosonmagyarovar.hu/

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szocmkt.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.