Bárdudvarnoki Egységes Óvoda-Bölcsőde

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bárdudvarnoki Egységes Óvoda-Bölcsőde

Kisgyermekgondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 82.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint kisgyermekgondozói feladatok ellátása az óvoda vezető irányítása, ellenőrzése alatt a Bárdudvarnoki Egységes Óvoda Bölcsőde egységes óvodai – bölcsődei csoportjában (5 fő bölcsődés korú gyermek és 15 fő óvodás korú gyermek) Bárdudvarnokon.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, kisgyermek gondozó – nevelő végzettség,

        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        felsőfokú képesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        helyismeret

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes, fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget, képesítést igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        az ellátandó munkakörre vonatkozó helyzetelemzést tartalmazó motivációs levél

        nyilatkozat a vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatásának vállalásáról

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban lévő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-82-577086 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bárdudvarnoki Egységes Óvoda-Bölcsőde címére történő megküldésével (7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3884/2015/H , valamint a munkakör megnevezését: Kisgyermekgondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Bárdudvarnoki Egységes Óvoda-Bölcsőde címére történő megküldésével (7478 Bárdudvarnok, Bárd lakótelep 82. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3884/2015/H, valamint a munkakör megnevezését: Kisgyermekgondozó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásban szereplő feltételek meglétét a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője előzetesen megvizsgálja, és az érvényes pályázatokról, illetve a kinevezésről szóló döntést a Bárdudvarnoki Egységes Óvoda – Bölcsőde óvoda vezetője Bárdudvarnok Községi Önkormányzat polgármesterének egyetértése mellett hozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő: 4 hónap. A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. július 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.