Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Szolfézstanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 13 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2023 Dunabogdány, Hegyalja u. 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szolfézs tárgy oktatása alapfokú művészetoktatásban

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Szolfézs tanár,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Végzettséget igazoló okiratok

        Nyilatkozat arról, hogy az erkölcsi bizonyítványt benyútja nyertes pályázat esetén, vagy három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. augusztus 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0630/989-0582 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 83-91/2015/KLIK/131 , valamint a munkakör megnevezését: Szolfézstanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerülete címére történő megküldésével (1051 Budapest, Nádor utca 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 83-91/2015/KLIK/131, valamint a munkakör megnevezését: Szolfézstanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Előzetesen megfelelőség vizsgálata, kiválasztás után személyes interjú.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. július 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.