Egyházaskozári Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Egyházaskozári Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7332 Magyaregregy, Kossuth Lajos utca 73.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet II.16. Pénzügyi igazgatási feladatok

Ellátandó feladatok:

Költségvetés tervezése, beszámoló és zárszámadás készítése, könyvelői, kontírozási feladatok, nyilvántartások vezetése, utalások és bizonylatolások.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az államháztartás rendje szerinti önkormányzati, számviteli, pénzügyi gazdálkodási, könyvelési feladatok végrehajtása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés,

        Azonos vagy hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Windows NT/2000/XP,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Mérlegképes könyvelő,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű önálló munkavégzés,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű pontos, precíz, folyamatos önálló munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        végzettséget igazoló iratok másolatai

        a 45/2012.(II.20.) Korm. rendelet szerinti fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-72/389-409 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egyházaskozári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7351 Máza, Kossuth utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 429/2015. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Egyházaskozári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7347 Egyházaskozár, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 429/2015., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok munkáltatói jogkörben kerülnek elbírálásra, a kiírásnak megfelelő pályázatok közül. A képesítési előírások alól felmentés nem lehetséges.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Magyaregregy Községi Önkormányzat hirdetőtáblája - 2015. május 19.

        Magyaregregy Község honlapja - 2015. május 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.magyaregregy.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.