Palotási Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Palotási Közös Önkormányzati Hivatal

műszaki és pályázati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3042 Palotás, Kossuth út 1. -székhely

Nógrád megye, 3046 Kisbágyon, Szabadság út 21. -ügyfélsz. iroda-

Nógrád megye, 3051 Szarvasgede, Kossuth út 119. -ügyfélsz. iroda-

Ellátandó feladatok:

Műszaki igazgatási feladatok a közös hivatal feladatellátási körébe tartozó valamennyi önkormányzati és költségvetési szervére vonatkozóan. Pályázatok előkészítése, bonyolításában való közreműködés, pályázatok fenntartási jelentéseinek elkészítése, kapcsolattartás a pályázatíróval, projektmenedzserrel, egyéb közreműködő személyekkel. Képviselő-testületek műszaki és pályázati témájú előterjesztéseinek elkészítése a jegyző utasítása szerint. Településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokba bekapcsolódás.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Műszaki igazgatási feladatok, pályázatokkal kapcsolatos feladatok, településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Műszaki szakirányú végzettség (építészmérnök, építőmérnök), igazgatásszervezői végzettség, közigazgatásban, önkormányzati feladatellátásban szerzett tapasztalat, közigazgatási alapvizsga megléte, felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel).,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012.(III.20.) Korm. rendelet I. sz. melléklete szerint elkészített szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (pótolható), az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 32/580-055 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Palotási Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3042 Palotás, Kossuth út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 694/2015. , valamint a munkakör megnevezését: műszaki és pályázati ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Palotási Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3042 Palotás, Kossuth út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 694/2015., valamint a munkakör megnevezését: műszaki és pályázati ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 3042 Palotás, Kossuth út 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör határozatlan időtartamra szól, hat hónap próbaidő kikötésével. A jelentkezők az eredményről legkésőbb az elbírálást követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné való nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Palotás, Kisbágyon, Szarvasgede - községi honlapok - 2015. június 2.

        Palotás, Kisbágyon, Szarvasgede - önkormányzati hirdetők - 2015. június 2.

        KSZK Személyügyi Szolgáltató Igazgatóság www.kozigallas.gov.hu - 2015. június 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 2.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.