Heréd Községi Önkormányzat

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Herédi Közös Önkormányzati Hivatal

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3011 Heréd, Rákóczi út 39.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi igazgatási feladatok (Korm.rendelet 1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör II. besorolási osztály)

Ellátandó feladatok:

Helyi adók kezelése, ideértve a nyilvántartás, kivetés, beszedés, behajtás feladatait. Adóigazolások, valamint jogszabályon alapuló esetekben adó- és értékbizonyítvány kiállítása (hagyatéki eljárás, végrehajtás stb.). Adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos végrehajtási ügyek intézése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Heréd és Nagykökényes községek adóügyi igazgatási feladatai ellátása, adó- és értékbizonyítvány kiállítása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 14/2010.(XII.17.) ör. és az Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, gazdasági középisk.végzettség,középiskolai végz.+pü.szakképesítés,

        Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelő,

        közigazgatási ügyintézői gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. június 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-37-377-009 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Herédi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3011 Heréd, Rákóczi út 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 568-7/2015. , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Herédi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3011 Heréd, Rákóczi út 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 568-7/2015., valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Heves megye, 3011 Heréd, Rákóczi út 39. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kinevező: Heréd és Nagykökényes Községi Önkormányzatok Jegyzője Egyetértési jogot gyakorol: Heréd Község Polgármestere

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Herédi Közös Önkormányzati Hivatal székhely hivatal hirdetőtáblája - 2015. május 8.

        Herédi Közös Önkormányzati Hivatal Nagykökényesi Kirendeltség hirdetőtáblája - 2015. május 8.

        Heréd és Nagykökényes Községi Önkormányzatok honlapjai www.hered.hu és www.nagykokenyes.hu - 2015. május 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hered.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 8.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.