Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3577 Köröm, Rákóczi Ferenc utca 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselőkről képesítési előírásairól szóló 29/2015.(III.7.)Korm.rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:1.melléklet 19. Pénzügyi igazgatási feladatok, 2. Gazdálkodással kapcsolatos feladatok.

Ellátandó feladatok:

Éves költségvetés kidolgozása, beszámoló készítés, vagyongazdálkodási feladatok. Gazdasági statisztikák készítése, egyéb nyilvántartási feladatok elvégzése, kincstári adatszolgáltatás, banki feladatok, pénzügyi nyilvántartások vezetése. Pénzügyi információs rendszerben adatszolgáltatás.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Sajóhidvégi Közös Önkormányzati Hivatal Körömi Kirendeltségének pénzügyi igazgatásával, gazdálkodásával, költségvetésével, vagyongazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, gazdálkodás, pénzügyi terület,

        Költségvetési szervnél pénzügyi területen szerzett. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, illetve államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés.,

        Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes, részletes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, nyelvvizsgát, valamint közigazgatási vizsga megléte esetén a vizsgát igazoló okiratok fénymásolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely a pályázatnak nem, de az állás betöltésének feltétele

        Nyilatkozat, hogy az elbírálásban résztvevő személyek megismerhetik a pályázatát

        Nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy a munkakör vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség alá esik

        Nyilatkozat, hogy az állás betöltsénél összeférhetetneséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése időpontjáig megszünteti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. július 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-49/459-821 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3576 Sajóhidvég, Rákóczi Ferenc utca 37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1525/2015/S , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3576 Sajóhidvég, Rákóczi Ferenc u 37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1525/2015/S, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3576 Sajóhidvég, Rákóczi Ferenc utca 37. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.sajohidveg.hu - 2015. június 20.

        www.korom.hu - 2015. június 20.

        www.berzekkozseg.hu - 2015. június 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sajohidveg.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.