Palotási Gyermeklánc Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Palotási Gyermeklánc Óvoda - Főzőkonyha és étkező

Élelmezésvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3042 Palotás, Szabadság út 39.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Élelmezésvezetői feladatok teljes körű ellátása. Megszervezi, irányítja a főzőkonyha munkáját, gondoskodik az élelmezési nyersanyagok kedvező áron történő beszerzéséről, az eltérő korcsoportú intézményi étkeztetés megszervezéséről . Feladata továbbá a térítési díjak, beszedése, nyilvántartása, számlázása. Feladatait a mindenkor hatályos jogszabályi és HACCP előírásoknak megfelelően vzi végzi

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, Élelmezésvezető,

        Élelmezésvezetői területen szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság,

        3 hónap próbaidő kikötése

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, erkölcsi bizonyítvány, egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályazat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot megtekinthetik az eljárás során.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-30/627 2112 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Palotási Gyermeklánc Óvoda címére történő megküldésével (3042 Palotás, Szabadság út 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 35/2015. , valamint a munkakör megnevezését: Élelmezésvezető .         Postai úton, a pályázatnak a Palotási Gyermeklánc Óvoda címére történő megküldésével (3042 Palotás, Szabadság út 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 35/2015., valamint a munkakör megnevezését: Élelmezésvezető .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.