Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Atommagkutató Intézet
Magfizikai Főosztály

Kutató gyakornok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Bem tér 18/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Magfizikai kutatások

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, mesterképzésben szerzett természettudományi vagy mérnöki diploma,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Kezdeti tudományos (pl. diákköri) tevékenység - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó szakmai és személyes motivációit, valamint kompetenciáit,

        egy ajánlás a pályázót tanulmányai, tudományos tevékenysége alapján ismerő szaktekintélytől

        a pályázati kiírásban szereplő szakterület megnevezését, felhasználva a http://www.atomki.hu/files/2015/06/FiatalKutato_Temak_2015.pdf címen adott információt

        eddigi tudományos diákköri tevékenységének ismertetését a megjelent közlemények felsorolásával

        a pályázó egyetemi oklevelének másolatát és leckekönyvének másolatát, valamint az idegennyelv ismeretét igazoló bizonyítvány(ok) másolatát

        a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó életrajzi adatait, lakcímét (levelezési címét), telefonszámát, e-mail címét

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-52/209260 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Bem tér 18/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 192/2015. , valamint a munkakör megnevezését: Kutató gyakornok.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Bem tér 18/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 192/2015., valamint a munkakör megnevezését: Kutató gyakornok.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatoknak egy példányban 2015. július 13. napján 16 óráig kell beérkezniük az MTA Atommagkutató Intézet igazgatói titkárságára Dr. Fülöp Zsolt igazgató részére. A zárt borítékra kérjük ráírni: "Pályázat kutató gyakornok munkakörre". A beérkezett pályázatok alapján az intézet igazgatója dönt a kiválasztott kutató személyéről és értesítést küld a pályázóknak 2015. július 31-ig.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA ATOMKI honlapja - 2015. június 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az adatfeldolgozás megkönnyítése érdekében kérjük, hogy a pályázat anyagának elektronikusan rendelkezésre álló részét az elektronikus levél jól azonosítható mellékleteként is küldjék be a leiter.erzsebet@atomki.mta.hu címre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.atomki.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.