Pécsi Tudományegyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar, Anglisztika Intézet, Angol Nyelvészeti Tanszék

tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• oktatás – BA és MA szinten, nappali és levelező képzésben egyaránt, elsősorban az alábbi tantárgyak óráinak tartása: - bevezetés az angol nyelvészetbe, - angol leíró nyelvészet, - fonológia, - nyelvészet kutatásmódszertana, • hazai és nemzetközi kapcsolatok bővítése, • tananyagok és oktatási programok fejlesztése, • aktív részvétel az angol nyelvészeti kutatómunkában, - rendszeres részvétel hazai és nemzetközi konferenciákon.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, MA/Msc vagy azzal egyenértékű végzettség, megkezdett PhD tanulmányok,

        angol szakos egyetemi diplomával igazolt felsőfokú angol nyelvtudás

        1-2 év gyakorlat

        Word, Excel, Power Point, ETR teljes körű ismerete; előny: anglisztika MA oklevél

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        diploma másolat, nyelvvizsga bizonyítvány másolat, szakmai önéletrajz, motivációs levél, igazolás megkezdett PhD tanulmányokról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5437 , valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5437, valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE Honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.