Úri Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Úri Polgármesteri Hivatal

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2244 Úri, Rákóczi út 31.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

16. Pénzügyi igazgatási feladatok II. besorolási osztály

Ellátandó feladatok:

Adóügyi igazgatási feladatok, adó- és értékbizonyítvány kiállítása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Helyi adók kezelése, ideértve a nyilvántartás, kivetés, beszedés, illetve behajtás feladatait. Adóigazolások, valamint jogszabályon alapuló esetekben adó- és értékbizonyítvány kiállítása (hagyatéki eljárás, végrehajtás stb). Előzőeken túlmenően eljár az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos végrehajtási ügyekben.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: gazdasági elemző- és szakstatisztikai ügyintéző, banki ügyintéző szakképesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        adóügyi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        közigazgatási alapvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó személyes adatait, szakmai gyakorlatát részletesen bemutató önéletrajz

        képesítést tanúsító okiratok másolata

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylés benyújtásának igazolása

        nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-29/456-008 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Úri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2244 Úri, Rákóczi út 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 557/2015. , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Úri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2244 Úri, Rákóczi út 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 557/2015., valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2244 Úri, Rákóczi út 31. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Előzetes kiválasztás alapján, személyes meghallgatást követően, a polgármester egyetértésével a jegyző dönt a köztisztviselői kinevezésről. A kinevezés határozatlan időre szól, hat hónapos próbaidő kikötésével. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.uri.hu - 2015. március 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. március 28.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.