Magyar Nemzeti Levéltár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján

pályázatot hirdet

MNL Tolna Megyei Levéltára

gazdasági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béla király tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az MNL Tolna Megyei Levéltárában pénzügyi feladatok ellátása: könyvelés, utalványozás, házipénztár kezelése, időszaki statisztikai kimutatások készítése, kapcsolattartás a levéltár pénzügyi partnereivel, készletkezelés, pályázatok ügyintézése, valamint a tagintézményre háruló személy- és munkaügyi feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, szakirányú végzettség,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gazdasági területen államháztartási szférában szerzett tapasztalat. Felhasználói szintű számviteli, pénzügyi szoftverismeret (Eco-Stat program ismerete előny).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló dokumentumok másolata(i), erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz és motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Levéltár címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béla király tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/1055-1/2014 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Levéltár címére történő megküldésével (1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/1055-1/2014, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.tolnalev.hu/ - 2014. november 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. november 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.