Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb jogszabályok által a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, igazgatásszervező vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,

        jegyzői munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        közigazgatásban szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, állam- és jogtudományi doktori képesítés,

        taktaharkányi helyismeret

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 47/378-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/2014/Szem , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3922 Taktaharkány, Gépállomás utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/2014/Szem, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

és

        Személyesen: ••••••••••, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 4. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal hirdető táblája - 2014. december 4.

        Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának honlapja - 2014. december 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.taktaharkany.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.