Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szandaszőlősi Művelődési Ház Tagintézmény

közművelődési szakember II.

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2015. szeptember 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5008 Szolnok, Gorkij utca 32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

rendezvényszervezés, ismeretterjesztő programok szervezése, kiállítások rendezése, gyermek- és ifjúsági programok szervezése, pályázatírás, művelődő közösségek tevékenységének szervezése, civil társadalom összefogása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, andragógus - művelődésszervező / művelődésszervező szakos diploma,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetelen előélet -érvényes erkölcsi bizonyítvány

        Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Német nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Művelődési házban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Rendezvényszervezőként egyéb helyen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs képesség,

        Kiváló szintű rendszerszemlélet,

        Csapatban való együttdolgozás képessége,

        Önálló munkavégzés,

        Precizitás, pontosság,

        Kiváló szintű problémamegoldó képesség,

        Kiváló szintű rugalmasság,

        Gyors és önálló problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Europass önéletrajz

        Motivációs levél

        Oklevélmásolat csak a személyes interjún

        Érvényes erkölcsi bizonyítvány femutatása a munkakezdés feltétele

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításáshoz, továbbításához (3.személlyel közléséhez)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: köigállás/262-2/2013 , valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember II..         Postai úton, a pályázatnak a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: köigállás/262-2/2013, valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember II..

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. október 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.