Palotási Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Palotási Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2015.december 1-től 2018. május 31 –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3042 Palotás, Kossuth út 1. - székhely

Nógrád megye, 3046 Kisbágyon, Szabadság út 21. -ügyfélsz. iroda -

Nógrád megye, 3051 Szarvasgede, Kossuth út 119. -ügyfélsz. iroda -

Ellátandó feladatok:

Pénzügyi igazgatási feladatok, gazdálkodással kapcsolatos feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Munkaügyi és bérszámfejtési feladatok a közös hivatal feladat ellátási körébe tartozó valamennyi önkormányzatra és azok költségvetési szerveire vonatkozóan, közfoglalkoztatással kapcsolatos ügyek intézése, pályázatok előkészítése, bonyolításában való közreműködés, önkormányzati költségvetések és beszámolók elkészítése, analitikák vezetése, kontírozás, könyvelés, kötelezettség-vállalás vezetése, Képviselő-testületek pénzügyi témájú előterjesztéseinek elkészítése a jegyző utasítása szerint.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, gazdasági középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi szakképesítés.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Felhasználói szintű számítógépes ismeretek ( word, excel )

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Regisztrált államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés,

        Közigazgatásban, önkormányzati gazdálkodásban szerzett szakmai gyakorlat,

        Közigazgatási alapvizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint elkészített szakkmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány - pótolható - az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 32/580-055 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Palotási Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3042 Palotás, Kossuth út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1238/2015 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Palotási Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3042 Palotás, Kossuth út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1238/2015, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör határozott időre szól, hat hónap próbaidő kikötésével. A jelentkezők az eredményről legkésőbb az elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Palotás, Kisbágyon, Szarvasgede községi honlapok - 2015. november 9.

        Palotás, Kisbágyon, Szarvasgede önkormányzati hirdetők - 2015. november 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.palotas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. november 9.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.