Siófoki Kórház-Rendelőintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Siófoki Kórház-Rendelőintézet

élelmezésvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 1 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8600 Siófok, Semmelweis utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az élelmezésvezető feladata: a HACCP rendszer működésének irányítása és ellenőrzése az élelmezés területén Irányítja és ellenőrzi az élelmezési üzem munkáját Alkalmazza a külön jogszabályban meghatározott napi energia- és tápanyag-beviteli, illetve élelmiszer-felhasználási ajánlásokat Étlapot tervez, figyelembe véve a napi étkezések számát, a tárgyi és személyi feltételeket, a rendelkezésre álló pénzkeretet, a változatosságot és az idényszerűséget Elvégzi az előírt ügyviteli adminisztrációs feladatokat. Árurendelést végez, raktári készletet kezel, utalványoz, élelmezési költségelszámolást végez Kezeli a dokumentációt és a dolgozók egészségügyi igazolásait. Az Élelmezési menedzser a hazai élelmezés, táplálkozás és HACCP rendszer követelményeit érvényre juttatja Szakszerűn tervez és megvalósít: minőségbiztosítást, technológiát, eszközrendszert, működést, irányítást, ellenőrzést Biztosítja az életkoroknak, kórállapotnak megfelelőétrendet, diétát Szervezési, vezetési, menedzseri, humán-és marketing feladatait felkészülten, szakszerűn végzi A munkajogi, munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűvédelmi, környezetvédelmi követelményeket érvényesíti. Elégedettség vizsgálatokat végez Ellenőrzi a gépek, eszközök, használatát, áruforgalmat, leltárt, ellátmányt . Pénzügyi, számviteli, ügyviteli előírásokat betartja és betartatja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, dietetikus,

        vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        egészségügyi alkalmasság

        alap- és működési nyilvántartásba vétel

        kamarai tagság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        szakmai önéletrajz, beleértve a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetését

        erkölcsi bizonyítvány

        alap- és működési nyilvántartásba vétel, valamint a kamarai tagság igazolása

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-84-501-700/244 m. -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Siófoki Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (8600 Siófok, Semmelweis utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 31-26/2015. , valamint a beosztás megnevezését: élelmezésvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Siófoki Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (8600 Siófok, Semmelweis utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 31-26/2015., valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.siokorhaz.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.siokorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. november 2.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.