Testnevelési Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Testnevelési Egyetem
Belső Ellenőrzési Iroda

Belső ellenőrzési vezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.12.01.-2019.11.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1123 Budapest, Alkotás utca 44.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A költségvetési szervek belső kontrollredszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 21-22. §-ban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. korm. rendelet 24.§ (2) bekezdéseiben a belső ellenőrre vonatkozó általános és szakmai követelmények.

        Költségvetési szervnél szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Belső ellenőri regisztráció a 2011. évi CXCV. államháztartási törvény 70. § -a alapján;

        Vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Pénzügyi vagy számviteli területen szerzett vezetői tapasztalat.

        Mérlegképes könyvelői regisztráció.

        Középfokú nyelvvizsga.

        Adószakértői regisztráció.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Jelentkezés a pályázatra.

        Részletes szakmai önéletrajz.

        Iskolai végzettséget és/vagy szakképzettséget igazoló okiratok másolatai.

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

        Regisztráltságot igazoló okmány másolata.

        Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhessék.

        Az összeállított pályázatot egy példányban kérjük leadni.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/GIHUM/647/2015 , valamint a beosztás megnevezését: belső ellenőr.         Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével (1123 Budapest, Alkotás utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/GIHUM/647/2015, valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1123 Budapest, Alkotás utca 44. Fő Fsz. 25.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Testnevelési Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tf.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. október 31.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.