Testnevelési Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Testnevelési Egyetem
Rekreáció Tanszék

ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1123 Budapest, Alkotás utca 44.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Rekreáció táborok szervezése, lebonyolításukban való segítés. Divat és Extrémsportok tantárggyal kapcsolatos szervezések. Alkalmazott rekreáció tárgy szervezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Rekreáció szervező,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Komplex angol nyelvvizsga

        Neptun rendszer ismerete

        Jó szervezői készség

        Büntetlen előélet

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Rendezvényszervezői tapasztalat

        Rekreáció és Egészségfejlesztési téren szerzett munkahelyi tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Jelentkezés a pályázatra

        Részletes szakmai önéletrajz

        Végzettséget/szakképzettséget igazoló okiratok másolatai

        Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról ahhoz, hogy a pályázati anyagát az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/RRC/85/2015 , valamint a munkakör megnevezését: ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével (1123 Budapest, Alkotás utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/RRC/85/2015, valamint a munkakör megnevezését: ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. november 13.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.