Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltsége

beszerzési referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Piac utca 54.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

24. Beruházás szervezési és igazgatási hatáskör, 59. Jogi és igazgatási feladatkör, 92. Műszaki, fenntartási, fejlesztési és belső ellátási feladatkör

Ellátandó feladatok:

Beszerzési eljárások lefolytatása a Kirendeltség saját hatáskörébe utalt beszerzések (termékek, szolgáltatások) esetében. Árajánlatok bekérése, kiértékelése. Javaslattétel döntéshozó részére a nyertes ajánlatról. Nyertes ajánlattevő részére megrendelő elkészítése, szerződéskötés, beszerzési folyamat során keletkezett iratok dokumentálása, nyilvántartása, megőrzése. Adatszolgáltatásokban, jelentésekben való közreműködés, szerződések megkötésének koordinálása, közbeszerzési eljárások során közreműködés. Megkötött szerződések tartalmi teljesülésének folyamatos figyelemmel kísérése. A fenntartott intézmények beszerzési eljárásainak lefolytatásában való részvétel, azok koordinálása, segítségnyújtás.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltsége és a fenntartott intézményeknél felmerülő beszerzéssel, közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, a 29./2012.(III.7.)Korm.rendelet 3.sz. melléklete 24, 59, 92. pontokban meghatározott végzettség; különösen: jogász szakképzettség, közgazdász, agrár-műszaki, építészmérnöki vagy egyéb műszaki végzettség,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közbeszerzési referens OKJ-s szakképesítés,

        Költségvetési szervnél szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Közbeszerzési, beszerzési területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Közigazgatási szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint

        motivációs levél

        iskolai végzettséget, nyelvvizsgát, közigazgatási vizsgát igazoló okiratok – amennyiben azzal a pályázó rendelkezik – másolatban

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevő személyek megismerhetik a pályázat tartalmát

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 52/507-560 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HU-HBMK-169 /2017. , valamint a munkakör megnevezését: beszerzési referens.         Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság címére történő megküldésével (1132 Budapest, Visegrádi utca 49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HU-HBMK-169 /2017., valamint a munkakör megnevezését: beszerzési referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését követően döntés a pályázók meghallgatásáról. A munkáltató által kijelölt bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelt pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül hiánytalanul benyújtják és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szgyf.gov.hu - 2017. november 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a tárgyban feltüntetni: az iktatószámot HU-HBMK-169/2017. valamint a munkakör megnevezését: beszerzési referens.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.