Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű helyettesítés időtartamára –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3031 Zagyvaszántó, Ifjúság tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.melléklet 19. pont: pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Teljes körű helyi adóhatósághoz tartozó adóügyi ügyintézés. Házipénztár kezelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, pénzügyi; a Korm.rendeletnek megfelelő végzettség,

        Adóügyi feladatok ellátása - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        6 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatásban szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Helyismeret

        A Hivatal által használt szakrendszerek ismerete

        Közigazgatási alapvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről,

        Végzettséget igazoló okiratok másolata

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 37/386-400 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3031 Zagyvaszántó, Ifjúság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1217/2015. , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3033 Rózsaszentmárton, Kossuth L. út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1217/2015., valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Heves megye, 3031 Zagyvaszántó, Ifjúság tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Zagyvaszántó Községi Önkormányzat honlapja

        Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.