KÖZIGÁLLÁS felhasználási feltételek

Üdvözöljük a KÖZIGÁLLÁS oldalon, a Belügyminisztérium toborzási és pályázatmenedzsment feladatokat támogató honlapján.
A KÖZIGÁLLÁS portál, azaz a Közigazgatási Állásportál a közszolgálati tisztviselői pályáztatás és kiválasztás honlapja. A honlap tulajdonosa és üzemeltetője a Belügyminisztérium (továbbiakban: BM, cím: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.)

Jogszabályi háttér:
  • A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
  • a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv által lefolytatott pályáztatás rendjéről, annak szervezéséről és lebonyolításáról, a pályázati eljárás alól adott mentesítésről, a kompetencia-vizsgálatról és a toborzási adatbázisról, valamint a pályázati eljáráshoz kapcsolódó nyilvántartás szabályairól szóló 406/2007. (XII. 27.) Kormányrendelet

A KÖZIGÁLLÁS használatával ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket:
Jelen felhasználási feltételek jelentik az Ön és a KÖZIGÁLLÁS portált üzemeltető BM között létrejött felhasználói szerződést, amelynek feltételei az irányadóak a regisztrációhoz kötött szolgáltatások ("Szolgáltatás") használatára vonatkozóan.
Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen felhasználási feltételeket, mely a KÖZIGÁLLÁS portál használatát szabályozza. Amennyiben igénybe kívánja venni a szolgáltatások bármelyikét, úgy el kell fogadnia és be kell tartania a felhasználási feltételeket.
A BM fenntartja a jogot, hogy időről időre módosíthatja, kiegészítheti ill. megváltoztathatja a felhasználási feltételeket. Az Ön kötelezettsége, hogy időről időre áttekintse a felhasználási feltételek esetleges módosításait. Amennyiben a változtatások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a szolgáltatást, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat és egyetért azokkal.

A szerződés létrejötte regisztrációhoz kötött szolgáltatások esetében
Jelen szerződés magyar nyelven kerül megkötésre. A szerződéskötés az alábbi lépésekből áll:
  • KÖZIGÁLLÁS Belépés regisztráció - a regisztráció során a rendszer által bekért és a valóságnak megfelelő adatok megadása.
  • A felhasználási feltételek elfogadása a regisztráció során megadott adatok ellenőrzésével egybekötve.

Regisztráció

A KÖZIGÁLLÁS oldalait bárki szabadon böngészheti ("felhasználó"). Bizonyos szolgáltatásokat csak regisztrált felhasználó (továbbiakban: "regisztrált felhasználó") vehet igénybe. Regisztrált felhasználó lehet minden cselekvőképes, büntetlen előéletű, legalább középiskolai végzettségű személy. A regisztrált tagság feltétele, hogy a regisztrációt a BM elfogadja. A BM fenntartja magának a jogot, hogy regisztrációkat visszautasítson, vagy bármikor visszavonjon, valótlan vagy hiányos adatok megadása, vagy a BM és más regisztrált felhasználók bizalmával történő, vagy bármilyen más visszaélés esetén.

A regisztrált felhasználót az azonosító és jelszó titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli. A regisztrált felhasználó ezen adatait nem adhatja ki harmadik félnek, és nem használhatja más azonosítóját, jelszavát illetve nem kísérelheti meg más hozzáférésének használatát. A regisztrált felhasználót teljes körű felelősség terheli a beléptető rendszerhez tartozó azonosító és jelszó párossal illetve azon keresztül történő mindennemű tevékenységgel kapcsolatban. A regisztrált felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a BM -t (telefonszám: +36-1-550-2135) adatainak bármilyen illetéktelen felhasználásáról illetve a biztonság egyéb módon való megsértéséről. A BM nem vonható felelősségre a regisztrált felhasználónak a beléptető rendszerhez tartozó azonosító és jelszó párosának illetéktelen felhasználásából eredő bármiféle kárért.

A Regisztrált felhasználó adatai
A Regisztrált felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott adatok ("Regisztrációs adatok") a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a regisztrációs űrlap(ok)on és minden egyéb olyan alkalommal, amikor azt a szolgáltatás igénybe vétele során kéri a program. A Regisztrált felhasználó továbbá vállalja, hogy szükség szerint karbantartja, aktualizálja az általa megadott regisztrációs adatait, hogy azok a valóságnak megfelelőek legyenek. A Regisztrált felhasználó kifejezetten beleegyezik, hogy a BM a szolgáltatás nyújtásának érdekében tárolja és felhasználja a Regisztrált felhasználó által megadott Regisztrációs adatokat.

Felhasználói megjegyzések, visszajelzések és javaslatok

Minden megjegyzésen, észrevételen, visszajelzésen, ötleten és egyéb olyan javaslaton, amely a BM részére került kinyilvánításra, beterjesztésre vagy felajánlásra a honlap használatával kapcsolatban (együttesen: az "észrevételek"), az észrevétel eljuttatása révén a BM korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Bármilyen észrevétel kinyilvánítása, beterjesztése vagy felajánlása tehát azt jelenti, hogy az összes vagyoni típusú szerzői jogra és az észrevételekben lévő egyéb tulajdonjogokra vonatkozó, minden jogot, jogcímet és érdekeltséget a BM-ra ruháznak át. Így a BM minden ilyen - az észrevételekkel kapcsolatos - jog, jogcím és érdekeltség kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható sem kereskedelmi, sem pedig egyéb értelemben. A BM - a forrás megjelölésével- korlátozás nélkül jogosult az Ön által bármilyen céllal beterjesztett észrevételek felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, belőlük feldolgozások létrehozására, nyilvánosságra hozására, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy Ön részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

Tartalom

Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a KÖZIGÁLLÁS portálon elhelyez.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a BM minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, vagy egyébként kifogásolhatónak talál.
Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a BM minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket.

A felelősség kizárása

A honlap használatával Ön elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi - a BM nem vállal semmilyen felelősséget az Ön számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett / elszenvedett károkért a honlap használatával kapcsolatban. A BM kizár minden felelősséget, amely a program letöltéséből, esetleges hibájából illetve az Ön számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes vírus miatt következik be. A BM mindent megtesz annak érdekében, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes legyen, de ez teljes mértékben nem garantálható. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a BM kifejezetten kizárja.

A szolgáltatás karbantartása

A BM jogosult a honlap karbantartása érdekében a szolgáltatást szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeletetés kivételes esetekben BM előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor BM mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében. A Felhasználónak tudomása van arról, hogy az Interneten az adattovábbítás illetve annak sebessége számos tényező függvénye.

Adatvédelem

Jelen felhasználási feltételek elfogadásával Ön önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a BM kezelje és továbbítsa a jelen szerződés mellékletét képező adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint. Az adatvédelemre vonatkozó teljes nyilatkozathoz kattintson ide.

Egyebek

A felek hatáskörtől függően kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.