„Üdvözöljük a Közigazgatási Állásportálon!”


A KÖZIGÁLLÁS létrehozatalát az a cél vezérelte, hogy a versenyszférához hasonlóan a közszférában is működjön egy, a közalkalmazotti és közszolgálati tisztviselői pályázatokat összegyűjtő és egységes hozzáférést biztosító honlap, amely folyamatos tájékoztatást nyújt az aktuális álláslehetőségekről. Önnek lehetősége nyílik a toborzási adatbázisba való regisztrálásra és az aktuális közalkalmazotti és közszolgálati tisztviselői pályázatok megismerésére. A toborzási adatbázisba mindazon magyar állampolgár (ügykezelő esetében nem magyar állampolgár is) regisztrálhat, aki cselekvőképes, legalább középiskolai végzettséggel rendelkezik és büntetlen előéletű.

A KÖZIGÁLLÁS az alábbi szolgáltatásokat nyújtja az Ön részére:

  • böngészhet az aktuális köztisztviselői és közszolgálati alkalmazotti pályázatok között;
  • egyes közszolgálati tisztviselői pályázatokra - a pályázati adatbázisba történő regisztrációt követően - elektronikus úton megküldheti pályázatát a Belügyminisztériumnak;
  • felhasználóként regisztrálhat a toborzási adatbázisba, az itt nyilvántartott adatait módosíthatja, frissítheti, és amennyiben Önnek megfelelő állást talál, áttöltheti adatait a pályázati adatbázisba.

Toborzási Adatbázis


A Belügyminisztérium toborzási adatbázist működtet a kiválasztás, valamint a lehetséges pályázók tájékoztatásának elősegítésére. A toborzási adatbázisba az a magyar állampolgár, valamint a Kttv. 207. § (5) bekezdés értelmében - ügykezelői feladatkörre - a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy is kérheti felvételét, aki büntetlen előéletű, cselekvőképes és legalább középszintű iskolai végzettséggel szakképesítéssel rendelkezik. A Kttv. 4. számú melléklete határozza meg azokat az adatokat, amelyeket a toborzási adatbázisba felvételét kérőnek kötelezően kell, illetve választhatóan lehet megadnia. Tájékoztatjuk, hogy a toborzási adatbázisba való jelentkezés az Ön személyes adatainak a kezelésével jár, amely – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info. tv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében – az Ön hozzájárulásával történhet.

A toborzási adatbázisban való regisztrációja előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatónkat !

Reméljük, hogy munkánkkal sikerül megkönnyíteni az Ön számára a közszférában történő elhelyezkedést.